Milan Svoboda

Composer, conductor, band leader, jazz pianist

Milan Svoboda Quartet

March 8, 2018 21:00

Praha, U malého Glena

Milan Svoboda Big Band

February 25, 2018 21:30

Praha, Reduta Jazz Club

Milan Svoboda Piano Solo

Milan Svoboda - Jiří Bárta Duo

Milan Svoboda Sextet

Prague JJ Conservatory Jazz Orchestra

March 15, 2018 19:00

Praha, Reduta Jazz Club

Cimrman v říši hudby

March 18, 2018 19:00

Praha, Divadlo Járy Cimrmana

MS & Symphony orchestra

Milan Svoboda - Michal Gera Duo

Complete list of compositions

Jazz

Music for big band - modern

No. název  title rok/year durata CD/LP noty/score sample  video 
  1 Ejhle člověk Ecce Homo 1976   9' D1 noty/score audio video
  2 Podobizna Portrait 1976   6' D1 noty/score audio video
  3 Proklamace Proclamation 1977   8' D2 noty/score audio video
  4 Reminiscence na starý chorál Reminiscence On An Old Choral 1977 13' D2(D16) noty/score audio
video
  5 Blues pro PBB Blues For The PBB 1978   7' D2(D16) noty/score audio  
  6 Bosá Adéla Barefooted Adela 1978   9' D2 noty/score audio  video
  7 Švestkový kompot Stewed Plums 1978   9' D2 noty/score audio   
  8 Závěrečná introdukce Last Introduction 1979   5'        
  9 Tišina Lee 1979   4' D3 noty/score audio   
 10  Do rocku a do dna Rock-a year,Rock-a day,Bottoms Up 1980   5' D3(D22) noty/score audio  video
 11 Počkej na mne Wait For Me 1980   6' D3 noty/score audio  video
 12 Vesele jen vesele, con funebrio With Joy Unbounded, Con Funebrio 1982  10' D28(D6D11) noty/score audio  video
 13 Blíženci Gemini 1983  19' D27(D5D13) noty/score audio  video
 14 Shledání The Meeting 1983   8' D27(D5D13) noty/score audio
video
 15 Touhy Desires 1983  14' D27(D5D13) noty/score audio  video
 16 Jen tak dál Keep It Up 1984   8' D8(D16) noty/score audio   
 17 Větrný mlým The Windmill 1984   7' D8 noty/score audio   
 18 Pocta panu G.E. Tribute To G.E. 1985   7' D27(D6D20) noty/score audio  video
 19 Dá či nedá Will She Or Won´t She 1986   8' D8 noty/score audio  video
 20 Kyklop Cyclops 1986   6' D27(D8D20) noty/score audio  video
 21 Siesta Siesta 1987   7' D8 noty/score audio  video
 22 Pac a pusu (Jak snadné) Hugs And Kisses (How Easy) 1988  10' D28(D8) noty/score audio   
 23 Bahno Mud 1995   8' D28(D19D20) noty/score audio  video
 24 Opičí sněm Monkey Diet 1996   8' D27(D20) noty/score audio  video
 25 Dobrá zpráva odtamtud Good News From Beyond 2005 12' D27 noty/score audio  video
 26 Duch domácí Homely Ghost 2006 12' D26 noty/score audio  video
 27 Na návštěvě On A Visit 2006 12' D26 noty/score audio   
 28 Výlet do temně modré Dark Blue Trip 2006   9' D26 noty/score audio   
 29 Ezop story Ezop Story 2006 11' D26 noty/score audio  video
 30 Ve znamení střelce In The Sign Of Sagittarius 2009 18' D28 noty/score audio  video 
 31 Událost příštího dne Next Day Affair 2013 10'   noty/score audio  

 

Music for big band retro - swing band, brass band

No. název title rok/year durata CD/LP noty/score  sample video  
   1 Con funebrio Con Funebrio 1984  3´ D28(D6D11) noty/score    
   2 Fox Fox 1986  4´   noty/score    
   3  Nóbl flák Fancy Tune 1986  5´   noty/score    
   4 Šlágr The Hit 1986  3´ D9 noty/score  audio
 
   5 Tango Tango 1986  3´   noty/score    
   6  Dixík Little Dixie 1987  4´   noty/score    
   7 John Brown John Brown 1987 10´   noty/score    
   8 Mac Mac 1987  5´   noty/score    
   9  Nemysli na to Forget It 1987  4´   noty/score    
 10 Pac a pusu tango Hugs And Kisses Tango 1987  3´ D28(D8) noty/score    
 11 Odpolední káva Afternoon Coffee 1988  4´ D9D11 noty/score  audio  
 12  Vezmi Béčko Take B 1988  4´   noty/score    
 13 Příchod / Odchod (Tatar) Arrival / Departure 1990  2´ D11 noty/score  audio  
 14  Pohodička Strain 1995  4´   noty/score    
 15 Rušná ulice Busy Street 1995  4´   noty/score    
 16 Vlčí tanec Dance Of Wolwes 1996  4´ D17 noty/score    

 

Music for jazz combo

No. název title rok/year durata CD/LP noty/score   sample  video 
   1 Fragmenty včerejšího dne Fragments Of Yesterdays 1974 40´        
   2 Motýl Butterfly 1975   6´        
   3  Tvůj návrat Your Come-back 1976   7´        
   4 Setkání Meeting 1976   6´        
   5 Modré blumy Blue Plums 1977   5´        
   6 A zastav se v neděli večer And Call In Sunday Evening 1977          
   7  Hledání Looking For 1977   4´        
   8 Čarovné kapky Charming Drops 1977          
   9 Valčík ze sna Waltz From The Dream 1977          
 10 Sólový taneček Little Solo Dance 1978   2´ D14      
 11 Ve víru výrů Whirled In The World 1979 12´ D4      
 12  Kontejner Container 1979   7´        
 13  Kouzlo krajiny Charm Of The Landscape 1980 13´ D4D13 noty/score  audio  
 14 Okno dokořán - svita Open The Window Wide - suite 1980 38´ D4D13 noty/score  audio  
 15 Šamanův tanec Shaman Dancing 1980 14´ D4D13 noty/score  audio video
 16 Myslím, že ano I Think So 1981   6´ D23 noty/score  audio  
 17 Balada pro Jenny Ballad For Jenny 1981          
 18 Flák Piece 1981          
 19 Valpuržina noc Night Of Witches 1981          
 20  Obzor Horizon 1982   8´ D7 noty/score  audio  
 21 Situace Situations 1982   7´ D10 noty/score  audio  
 22 Prolínání Merging 1982   D23, D25 noty/score  audio video
 23 Jaro v Bostonu Spring In Boston 1984 10´ D7 noty/score  audio  
 24 Soumrak Twilight 1984   9´ D7D30 noty/score  audio video
 25 Hudba pro jazzové kvarteto - svita Music For The Jazz Quartet - suite 1984 40´        
 26  Kuropění Cock´s Crow 1984          
 27 Jak se máte pane Monku How Are You Mr. Monk 1984          
 28 Tanec Bruttopýra Bat Dancing 1985 13´ D14 noty/score  audio  
 29 Pohled z okna View Out Of The Window 1985   9´ D19 noty/score  audio  
 30 Jarní kvartet - svita The Spring Quartet - suite 1987 25´ D7      
 31 Proudy Streams 1987   5´ D7 noty/score  audio  
 32 Rok co rok Year In Year Out 1987 11´ D7 noty/score  audio  
 33 Jarní píseň Spring Song 1987   7´ D7D10 noty/score  audio  
 34 Dedikace Dedication 1988   7´ D7D31 noty/score  audio video
 35 Jak snadné How Easy 1988   9´ D14 noty/score  audio  
 36 Torzo 1. Torso No. 1 1988   5´ D14 noty/score  audio  
 37 Torzo 2 Torso No. 2 1988   4´ D14      
 38 Dnes večer - svita Tonight 1990 41´ D14      
 39 Soukromý život Private Life 1990 11´ D14 noty/score  audio  
 40  Křížová vazba Cross Conection 1990   7´ D14D10 noty/score  audio  
 41 Zítra ráno - svita Tomorrow Morning 1991 31´ D14      
 42  Klavírní improvizace Piano Improvisations 1995          
 43 Bluff Bluff 1997   8´ D19 noty/score  audio  
 44 Horká káva Hot Coffee 1997   9´ D19 noty/score  audio video
 45 Motolice Fuddle 1997   7´ D19D24 noty/score  audio video
 46 Stíny Shadows 1997 10´ D19D31 noty/score  audio video
 47 Klidné ráno Pacefull Morning 1997 10´ D24 noty/score  audio video
 48 Intermezzo 1 Intermezzo No. 1 1997   2´ D18      
 49 Intermezzo 2 Intermezzo No. 2 1997   5´ D18      
 50 Introdukce Introduction 1997   6´ D18      
 51 Prolínání - variace Merging - variations 2001 20´ D23D25      
 52 Znamení střelce Sign Of Saggitarius 2001 12´ D24 noty/score  audio video
 53 Modrá linka Blue Line 2001   9´ D23D25  noty/score  audio  
 54 Dobrá zpráva Good News 2001  12´ D23D25 noty/score  audio  
 55 Vzpomínka Memory 2001   8´ D23D25  noty/score  audio  
 56 Podzimní Autumn 2003 10´ D24, D30 noty/score  audio  
 57 Příští den Next Day 2007  8´ D30 noty/score  audio video
 58 Rozhovor Conversation 2007  8´ D30 noty/score  audio video
 59 Hokus pokus Hocus Pocus 2013          
 60 Pozdní sběr Late Harevest 2013          
 61 Večer In The Evening 2013          
 62 Letní rozmar Summer Whimsy 2013          
 63 Přemítání Deliberation 2015          
 64 Poslední runda Last Drink 2016          

 

 

Orchestral music

Music for symphony orchestra

 No. název title rok/year durata CD/LP noty/score sample  video 
   1 Perníková chaloupka Hansel and Gretel Ballet 1990   7´ D9    audio  
   2 Sněhurka na ledě Snow White Ballet 1990   4´ D9    audio  
   3  Mauglí - svita z baletu pro symfonický orchestr Mowgli - suite from the ballet                for symphony orchestra 1999 35´ D21 noty/score  audio video
   4 Concerto grosso - dvojkoncert pro housle, klavír a smyčcový orchestr Concerto grosso - for violin, piano                             and strings 1999 25´ D21 noty/score  audio video
   5 Ve znamení střelce - pro symfonický orchestr a jazzové kvarteto In The Sign Of Sagittarius - for symphony orchestra and jazz quartet 2008 18´   noty/score    
   6 Když přichází soumrak - pro symfonický orchestr a jazzové kvarteto When The Twilight Is Coming - for symphony orchestra and jazz quartet 2008 12´   noty/score    
   7 Posel dobrých zpráv - pro symfonický orchestr a jazzové kvarteto The Good News Messenger - for symphony orchestra and jazz quartet 2008 10´   noty/score    

 

Chamber music

No. název title rok/year durata CD/LP noty/score sample  video 
  1 Miniatury pro violoncello a klavír (tp + p) Miniatures For Cello and Piano (tp + p) 1979   6´ D24  noty/score  audio  video
  2 Pět kusů pro klavír Five Pieces For Piano Solo 1981   7´    noty/score    
  3 Variace pro flétnu a klavír Variations Foe Flute and Piano 1982 10´    noty/score    
  4 Anežčiny písničky pro klavír Agnes Songs For Piano 1988   6´        

 

 

Theatre music

Musicals

No. název title autor rok/year divadlo/theatre CD video
   1 Rytíř hořící paličky The Knight of a Burning Pestle Beamont / Fletcher 1975 Disk - Praha    
   2 Beraniciáda Ramiciad P.Panchev 1977 J.Průchy - Ml. Boleslav    
   3 Popletená pohádka Topsy Turvy Fairy-Tale N.Georgiev 1977 Praha    
   4 S Pydlou v zádech With Pydla Behind the Back P.Fiala 1981 Semafor - Praha    
   5 Knoflík na spaní A Button for Sleeping Petrof 1981 ÚLD - Praha    
   6  Lásky na zítřek Loves for Tomorrow O.Dudek 1986 TV - Praha    
   7 Komedie o betlémském putování The Betlehem´s Wandering Comedy Palouš,Urban, Svoboda 1993 Komedie - Praha    
   8 Pěna dní The Foam Of The Days M.svoboda / J.Vedral  1994 ABC - Praha D15 video
   9 Tartuffe Impromptu Tartuffe Impromptu Moliere 2014 Národní divadlo Praha    

 

Ballets

No. název title libreto / režie rok/year divadlo/theatre CD video
   1 Buď fit! Keep Fit! B.Polívka 1985 Pražský komorní balet    
   2 Perníková chaloupka Babes in the Wood K.Kachyňa 1990 film Poslední motýl D9  
   3 Sněhurka na ledě Snow White on Ice K.Kachyňa 1990 film Poslední motýl D9  
   4 Mauglí (Kniha džunglí) Mowgli (The Jungle Book) R.Kipling, V.Harapes

1996

2009

2014

Národní divadlo Praha

Ballet Santa Barbara (USA) 

Roxey Ballet New Jersey (USA)

D17

 

 

video

 

Scenic music

 No. název title autor rok/year

divadlo / theatre

režie / directed by

audio sample/CD více/more
   1 Štěnice Bed-bug V.Majakovskij 1974

Disk - Praha

Petr Novotný

   
   2 Máj May N.Jirsíková 1975

E.F.Buriana - Praha

Petr Novotný

   
   3 Přitažlivost Gravitation J.Dufek 1975

E.F.Buriana - Praha

Petr Novotný

   
   4 Tři na slunci Three on the Sun P.Soukup 1976

O.Stibora - Olomouc

Pavel Soukup

audio 1

audio 2

 
   5 O tom About That V.Majakovskij 1977

V.Nezvala - K.Vary

Petr Novotný

   
   6 Sen noci Svatojánské Midsummer Night´s Dream W.Shakespeare 1977

Disk - Praha

Evžen Sokolovský

   
   7  Jan v smutku Jan in Mourning V.Nezval 1978

Viola - Praha

Evžen Sokolovský

   
   8 Nuž pojďte, budeme se učit milovat život Let´s Go Learning Loving Life J.Wolker 1980

Reduta - Praha

Nikolaj Georgiev

   
   9 Přelet modrého Morfa Once Flew a Blue Morf P.Soukup 1980

F.X.Šaldy - Liberec

Pavel Soukup

   
 10  Vévodkyně valdštejnských vojsk Duchess of Waldstein´s Troops O.Daněk 1980

Národní divadlo - Praha

Miroslav Macháček

audio 1

audio 2

 link
 11 Faust Faust J.W.Goethe 1981

Národní divadlo - Praha

Václav Hudeček

audio 1

audio 2

 link
 12 Paragrafy na střeše Paragraphs on the Roof G.Sardou 1981

J.Průchy - Kladno

Evžen Sokolovský

   
 13 Hamlet Hamlet W.Shakespeare 1982

Národní divadlo - Praha

Miroslav Macháček

audio 1

audio 2

 link
 14 Vévodkyně valdštejnských vojsk Duchess of Waldstein´s Troops O.Daněk 1982

J.K.Tyla - Plzeň

Václav Buriánek

   
 15 Mizz Mizz B.Hybner 1983 zájezdovka    
 16 Druhá kapitola Chapter Two Simon 1983

J.K.Tyla - Plzeň

Václav Buriánek

   
 17 Faust Faust J.W.Goethe 1983

V.Nezvala - K.Vary

Evžen Sokolovský

   
 18 Noc pastýřů The Night of Shepherds J.Bouček 1983

Národní divadlo - Praha

Václav Hudeček

audio 1

audio 2

 link
 19 Věc Makropulos Case Makropulos K.Čapek 1985

Národní divadlo - Praha

Václav Hudeček

audio 1

audio 2

 link
 20  Nesympatický mladý muž Unsympathic Young Man Turgeněv 1986

ABC - Praha

Petr Novotný

audio 1

audio 2

 
 21 Zvláštní řízení Special Operation Hlaváč 1986

Národní divadlo - Praha

Václav Hudeček

audio 1

audio 2

 
 22 Fidlovačka Spring Festival J.K.Tyl 1987

Národní divadlo - Praha

Václav Hudeček

   link
 23 Racajda A Frump Kisch/Macourek 1987

Viola - Praha

Evžen Sokolovský

   
 24 Rukojmí Hostage B.Behan 1987

Národní divadlo - Praha

Jan Nebeský

   link
 25 Smutek sluší Elektře Mourning Becomes Electra E.O´Neill 1987

Rokoko - Praha

Miroslav Macháček

audio 

 

 link
 26 Šejdíř Cheater Spiró 1987

J.K.Tyla - Plzeň

Petr Novotný

   
 27 Vy jste Jan You Are Jan O.Daněk 1987

Národní divadlo - Praha

Václav Hudeček

audio 1

audio 2 

 link
 28 Chuť medu Taste of Honey Delaney 1988

Národní divadlo - Praha

Miroslav Macháček

audio 1

audio 2

 link
 28 Milionový Marco Marco Millions E.O´Neill 1988

Národní divadlo - Praha

Václav Hudeček

audio 1

audio 2

 link
 29 Příběh Jana Jakubce Story of Jan Jakubec Albertová 1988

J.K.Tyla - Plzeň

Václav Buriánek

audio 1

audio 2

 
 30 Herkules a Augiášův chlív Hercules and the Augeas´s Stable F.Dürrenmatt 1989

Národní divadlo - Praha

Václav Hudeček

   link
 31 Lev v zimě Lion in Winter Goldman 1989

Národní divadlo - Praha

Luděk Munzar

audio 1

audio 2

 link
 32 Zámek The Castle F.Kafka 1991

Komedie (Ká) - Praha

Petr Palouš

audio 1

audio 2

 
 33 Hilfr Hilfr Ballek, Šulaj 1992

Komedie (Ká) - Praha

Petr Palouš

audio 1

audio 2

 
 34 Miláček Sweetheart G.Maupassante 1992

Komedie (Ká) - Praha

Petr Palouš

audio 1

audio 2

 
 35 Troulus a Kressida Troilus and Cressida W.Shakespeare 1992

Komedie (Ká) - Praha

Petr Palouš

   
 36 Zrada Betrayal H.Pinter 1992

Komedie (Ká) - Praha

Ladislav Vymětal

audio 1

audio 2

 
 37 Každý něco pro vlast Everyone something or the country V.K.Klicpera 1993

Komedie (Ká) - Praha

Petr Palouš

   
 38 Lulu Lulu F.Wedekind 1994

Činoherní klub - Praha

Vladimír Strnisko

   
 39 Natěrač Painter D.Churchill 1994

ABC - Praha

Ladislav Vymětal

audio 

 
 40 Peer Gynt Peer Gynt H.Ibsen 1995

Národní divadlo - Praha

Jan Kačer

audio 1

audio 2

 link
 41 Návštěva staré dámy Visiting of Old Lady F.Dürrenmatt 1996

Divadlo na Vinohradech Praha

Vladimír Strnisko

   
 42 Mackbeth Mackbeth W.Shakespeare 1998

Pražský Hrad

Boris Rösner

   
 43  Hamlet Hamlet W.Shakespeare 1999

P.Bezruče - Ostrava

Jiří Josek

audio 1

audio 2

 
 44 Strašidlo Cantervillské Canterwilles Ghost O.Wilde 1999

Moravské divadlo Olomouc

Petr Palouš

audio 1

audio 2

 
 45 Parazit Sponge Schiller, Porubjak 2000

Městské divadlo - Brno

Jana Kališová

audio 1

audio 2

 
 46 Jak Hurvínek vyvdal Marii Terezii  How Hurvinek married of, Maria Theresa  H.Štáchová, P.Cmíral 2001

Divadlo S+H, Praha

Jiří Menzel

audio 1

audio 2

 
 47 Alenčina dobrodružství Alice in Wonderland L.Carroll 2001

Moravské divadlo Olomouc

Petr Palouš

audio 1

audio 2

 
 48 Orfeus a Eurydika Orfeus and Eurydica  Pithartová, Przebinda 2001

P.Bezruče - Ostrava

Michal Przebinda

audio 1

audio 2

 
 49 Mirákl Mircle  J.Škvorecký 2001

F.X.Šaldy - Liberec

Petr Palouš

audio 1

audio 2

 
 50 Nevinný je vrah Murderer is innocent  K.F.Tománek 2001

J.Myrona - Ostrava

Zdeněk Kaloč

audio 1

audio 2

 
 52 Dáma není k pálení Lady Is Not For Burning Chrystopher Fry 2001

Divadlo na Vinohradech

Luděk Munzar

audio 1

audio 2

 
 53 Tarelkinova smrt Tarelkins Death A.Suchovo-Kobylin 2002

Mahenovo divadlo - Brno

Zdeněk Kaloč

audio 1

audio 2

 link
 54 Hamlet Hamlet W.Shakespeare 2002

Mahenovo diavdlo - Brno

Zdeněk Kaloč

audio 1

audio 2

 link
 55 Hráč Player Dostojevskij 2003

Národní divadlo Brno

Zdeněk Kaloč

audio 1

audio 2

 link
 56 Mnoho povyku pro nic Much Ado About Nothung  W.Shakespeare 2004

Divadlo Příbram

Jiří Josek 

   
 57 Lásky paní Katty Ms. Katty love    2004

Divadlo na Vinohradech

Vladimír Strnisko 

audio 1

audio 2

 
 58 Máj May K.H.Mácha 2006

Divadlo Cheb

Karel Brožek 

audio 1

audio 2

 
 59 Záhadná Irma Mystery Of Irma Vep R. Ludlam 2007

Divadlo Kalich

Petr Novotný

audio 1

audio 2

 link
 60 Láska naruby Love Inside Out Jakub Nvota 2010

Divadlo Kalich

Jakub Nvota

audio 1

audio 2

 link
 61 Tartuffe Impromptu! Tartuffe Impromptu! Moliere 2014

Národní divadlo Praha

Jan Nebeský

   link
 62 Maškaráda      

Divadlo F.X.Šaldy Liberec

Petr Palouš

   
 63 Ani spolu ani bez   Fabrice Roger-Lacan 2015

Divadlo Kalich

Ludmila Engelová

   link
 64 Už nikdy sám   Marc Becker 2016

Divadlo Kalich

Petr Novotný

   link

 

 

Film music 

Music for feature films

 No. název title režie/directed by rok/year výrobce/produced by audio sample / CD více/more
   1 Kam pánové, kam jdete Where Are You Going, Fellows Karel Kachyňa 1987 FS Barrandov - Praha

 

 

 linkfoto
   2 Narozeniny režiséra Z.K. Birthday of Director Z.K. Jaroslav Balík 1987 FS Barrandov - Praha

audio 1

audio 2

 link
   3 Oznamuje se láskám vašim Your Loves Are Notified Karel Kachyňa 1988 FS Barrandov - Praha

audio 1

audio 2

 linkfoto
   4 Blázni a děvčátka Madmen and Young Girls Karel Kachyňa 1988 FS Barrandov - Praha

 

 

 linkfoto
   5 Království za kytaru Kingdom for a Guitar Drahomíra Králová 1988 FS Barrandov - Praha

audio 1

audio 2

 linkfoto
   6 Křížová vazba Cross Link Ant.Kopřiva 1989 FS Barrandov - Praha

audio 1

audio 2

 linkfoto
   7 Den účtování The Day Of Reckoning Samuel Fuller 1989 WAMP Productions - Paris

audio 1

audio 2

 linkfoto
   8  Súkromé životy Private Lives Dušan Hanák 1990 SFT Bratislava Koliba

audio 1

audio 2

 linkfoto
   9 Poslední motýl The Last Butterfly Karel Kachyňa 1990 CINECOM Paris

audio 1

audio 2

D9
 linkfoto
  10 Ruth to vidí jinak Ruth sees it differently  Jitka Němcová 2003 CT Praha

audio 1

audio 2

 linkfoto

 

Music for short documentary and animated films 

No. název druh režie/directed by rok/year výrobce/produced více/more
   1 Bezpečnost práce dokument J.Svoboda 1978 ČAF  
   2 Úkol pro vojáky dokument J.Svoboda 1978 ČAF  
   3 Ráno po flámu animovaný I.Šefčík 1979 KF  
   4 Dana dokument J.Svoboda 1979 ČAF  
   5 Obnova železničního mostu dokument J.Svoboda 1979 ČAF  
   6 Montáž mostních konstrukcí dokument J.Svoboda 1980 ČAF  
   7 Nejen spartakiáda dokument J.Kutálek 1980 ČAF  
   8 Okamžiky dokument J.Kutálek 1980 ČAF  
   9 Proti sledování dokument J.Svoboda 1981 ČAF  
 10 Příběh kolonády dokument Jedlička 1982 KF  
 11 Malí vojáci dokument J.Svoboda 1985 ČAF  
 12 Mavacs dokument J.Svoboda 1985 ČAF  
 13 Nožky stonožky Božky animovaný seriál R.Krejčík 1986 KF, ČTV  
 14 Intergeotechnika dokument J.Svoboda 1986 KF  
 15 Počítání stonožek animovaný seriál R.Krejčík 1987 KF, ČTV  
 16 Dom č.17 dokument Straka 1987 ČST  
 17 Ky-Ai dokument Straka 1987 ČST  
 18 Rozhovor alebo najlepšia polievka dokument Straka 1987 ČST  
 19 Správa z juhu 1.-5. dokumentární seriál Straka 1987 ČST  
 20 V krajině Au-Lac dokument Straka 1987 ČST  
 21 Zabudnite odkial´ste prišli dokument Straka 1987 ČST  
 22 25 let ČKD polovodiče dokument J.Svoboda 1987 KF  
 23 Diamantové korunky dokument J.Svoboda 1987 KF  
 24 Návrat zlaté rybky animovaný Horovič, Votruba 1988 KF  
 25 Dialog audiovizuální V.Cabalka 1988 Art Centrum  
 26 Křivoklátsko dokument J.Svoboda 1988 KF  
 27 Podivné přízraky hraný V.Hudeček 1988 KF  
 28 Pálava dokument J.Svoboda 1988 KF  
 29 Příprava staveb dokument J.Svoboda 1988 KF  
 30  Hrabivý Benátčan animovaný R.Krejčík 1989 KF  
 31 O nálezu stříbra animovaný R.Krajčík 1989 KF  
 32 Ovčák a krásná panna animovaný R.Krejčík 1989 KF  
 33 Panenka a uhlíři animovaný R,Krejčík 1989 KF  
 34 Uršula a trpaslíci animovaný R.Krejčík 1989 KF  
 35 Za horama za dolama animovaný J.Kutálek 1989 KF  
 36 Vzpomínky na Karla IV animovaný   1989 KF  
 37 Kraj pod Blaníkem dokument J.Svoboda 1989 KF  
 38 Královna vodních skřítků animovaný R.Krejčík 1990 KF  
 39 Převozník Petr animovaný R.Krejčík 1990 KF  
 40 Když Herkules nepomůže dokument J.Svoboda 1990 KF  
 41 Program šlechtění skotu dokument J.Svoboda 1990 KF  
 42 Rosnička Sonička I. animovaný R.Krejčík 1991 KF  
 43 Žáci J.A.Komenského dokument J.Svoboda 1991 KF  
 44 Rosnička Sonička II. animovaný R.Krejčík 1992 KF  
 45 Jak si lidé plují 1.-3. dokument P.Staněk 1992 KF  
 46 Lesotho I,II dokument Straka 1992 STV  
 47 Zeolites In Future dokument J.Svoboda 1992 KF  
 48 Heliol reklamní D.Hanák 1992 Cine Art  
 49 OK Holidays reklamní L.Dostálek 1992 Bonton  
 50 Lesy Vysočiny dokument J.Svoboda 1995 KF  
 51 Lesy Beskyd dokument J.Svoboda 1996 KF  
 52 Lesy - povodně dokument J.Svoboda 1997 KF  
 53 Lesy Jeseníků dokument J.Svoboda 1997 KF  
 54 Lesy Šumavy dokument J.Svoboda 1999 KF  
 55  Lesy Krkonoš dokument J.Svoboda 1999 KF  
 56 Kolík č.12 - Kosovo 99 dokument Urban, Noháčová 2000 ČT  
 57 Holiday World 2000 dokument A.Kopřiva 2000 PRA+  
 58 Lesy Orlických hor dokument J.Svoboda 2001 KF  
 59 Miroslav Macháček dokument V.Polesný 2002 ČT  
 60 Lesy Novohradských hor dokument J.Svoboda 2006 Studio Polas  
 61 Lesy Krušných hor dokument J.Svoboda 2007 Studio Polas  
 62 Lesy Jihovýchodní Moravy dokument J.Svoboda 2007 Studio Polas  
 63  Lesy Orlických hor 2008 dokument J.Svoboda 2008 Studio Polas  
 64  Lesy Vysočiny 2009 dokument J.Svoboda 2009 Studio Polas  
 65 Lesy Krkonoš 2009 dokument J.Svoboda 2009 Studio Polas  
 66 Lesy Jizerských hor dokument J.Svoboda 2009 Studio Polas  
 67 Lesy Beskyd 2010 dokument J.Svoboda 2010 Studio Polas  
 68 Lesy Jeseníků 2010 dokument J.Svoboda 2010 Studio Polas  
 69 Lesy Českého lesa dokument J.Svoboda 2011 Studio Polas  
 70 Lesy Novohradských hor 2012 dokument J.Svoboda 2012 Studio Polas  

 

 

Television

Music for television plays

 No. název title autor rok/year výrobce audio sample více
   1 Filatelistická historie   Ráž 1974  ČST

audio 1

audio 2

 
   2 Martinec a ti druzí   J.Dietl 1974  ČST

audio 1

audio 2

 
   3 Kdo si hraje nezlobí   Nesrsta 1982  ČST

audio 1

audio 2

 
   4 Pouť králů The Pilgrimage of Kings Vrchlický, Císař 1982  ČST

audio 1

audio 2

 
   5 Výslech   Štorchán 1982  ČST

audio 1

audio 2

 
   6 Sedm křížků   Simenon 1983  ČST

audio 1

audio 2

 
   7 A co dál Silvestře   P.Soukup 1985  ČST

audio 1

audio 2

 
   8 Cucharacha     1985  ČST

audio 1

audio 2

 
   9 Případ Jaruška     1985  ČST    
 10 Lásky na zítřek Loves of Tomorrow O.Dudek 1986  ČST

audio 1

audio 2

 
 11 Úraz     1989  ČST

audio 1

audio 2

 
 12 Pokoj pro dva Room For Two I.Klíma 1990  ČT    
 13  Den D Dáši B     1991  ČT    
 14 Erasmovy velké arkány Erasmus´s Great Arcana I.Procházková 1992  ČT

audio 1

audio 2

 
 15 Kšeft Gig   1992  ČT

audio 1

audio 2

 
 16 Opičí rok Monkey Year I.Procházková 1993  ČT    
 17 Modrý den Blue Day A.Lustig 1994  ČT    
 18 Poslední večeře U ptáka Noha   I.Procházková 1994  ČT

audio 1

audio 2

 
 19 Německý uprchlík The German Refugee Malamud 1995  ČT    

 

 

Radio 

Music for radio plays

No. název title autor/režie rok/year výrobce více
   1 Zatímco padal sníh   Axmanová 1986 Čs.rozhlas  
   2 Paní z moře   H.Ibsen 1988 Čs.rozhlas  
   3 Zlatý vrch     1988 Čs.rozhlas  
   4 Símurgh - Mluva ptáků  Simurgh J.Vedral / D.Dudík 2004 Čs.rozhlas  
   5 Zámek  The Castle F.Kafka, J.Vedral / D.Dudík 2005 Čs.rozhlas  
   6 Julius Caesar  Julius Caesar W.Shakespeare / J.Josek 2013 Čs.rozhlas  

 

Songs

No. název druh rok text CD/LP sample video
   1 Hola hou píseň z muzikálu "Rytíř hořící paličky" 1975        
   2 Pošeptej mi poutníče píseň z muzikálu "Rytíř hořící paličky" 1975        
   3 Pověz odkud láska kane píseň z muzikálu "Rytíř hořící paličky" 1975        
   4 Rytíř bez bázně a hany píseň z muzikálu "Rytíř hořící paličky" 1975        
   5  Veselost je zdraví půl píseň z muzikálu "Rytíř hořící paličky" 1975        
   6 Beraní tanec píseň z muzikálu "Beraniciáda" 1977 J.Žáček      
   7  Čekám píseň z muzikálu "Beraniciáda" 1977 J.Žáček      
   8 Hledání píseň z muzikálu "Beraniciáda" 1977 J.Žáček      
   9 Jablka zlatých jabloní píseň z muzikálu "Beraniciáda" 1977 J.Žáček      
 10 Píseň o čepicích píseň z muzikálu "Beraniciáda" 1977 J.Žáček      
 11 Píseň o dlaních píseň z muzikálu "Beraniciáda" 1977 J.Žáček      
 12 Ranní louka píseň z muzikálu "Beraniciáda" 1977 J.Žáček      
 13 Růže, která padla na zem píseň z muzikálu "Beraniciáda" 1977 J.Žáček      
 14  Všichni víme jak to chodí píseň z muzikálu "Beraniciáda" 1977 J.Žáček      
 15 Copak copak píseň z muzikálu "Popletená pohádka" 1977 J.Žáček      
 16  Já bych věděl rád píseň z muzikálu "Popletená pohádka" 1977 J.Žáček      
 17  Komediantská píseň z muzikálu "Popletená pohádka" 1977 J.Žáček      
 18 Mraveniště u pařezu píseň z muzikálu "Popletená pohádka" 1977 J.Žáček      
 19 Vlčata moje vlčata píseň z muzikálu "Popletená pohádka" 1977 J.Žáček      
 20 Probudit se zas jak dřív píseň ze hry "Sen noci svatojánské" 1977 E.A.Saudek      
 21 To co se tu dneska dělo píseň ze hry "Sen noci svatojánské" 1977 E.A.Saudek      
 22 Operace lásky píseň ze hry "Jan v Smutku" 1978 V.Nezval      
 23 Ráj mladých milenců píseň ze hry "Jan v Smutku" 1978 V.Nezval      
 24 Tralalalala píseň ze hry "Jan v Smutku" 1978 V.Nezval      
 25 Znám krásu chrp píseň ze hry "Jan v Smutku" 1978 V.Nezval      
 26 Svítání píseň 1980 L.Munzar      
 27 Hřbitov píseň ze hry "Nuž pojďte, ... 1980 J.Wolker      
 28 Modlitba píseň ze hry "Nuž pojďte, ... 1980 J.Wolker      
 29 Sloky píseň ze hry "Nuž pojďte, ... 1980 J.Wolker Ad17    
 30 Tvář za sklem píseň ze hry "Nuž pojďte, ... 1980 J.Wolker      
 31 Chci tebe a čas píseň 1981 J.Culek      
 32 Klaním se zdravím vás bělaví ptáci píseň 1981 L.Munzar      
 33 Máňo píseň 1981 J.Culek      
 34 Co s takovým dnem píseň z muzikálu "S Pydlou v zádech" 1981 P.Fiala      
 35 Hospodská píseň z muzikálu "S Pydlou v zádech" 1981 P.Fiala      
 36 Chtěla bych chtěla píseň z muzikálu "S Pydlou v zádech" 1981 P.Fiala      
 37 Korunu odkládám píseň z muzikálu "S Pydlou v zádech" 1981 P.Fiala      
 38 Neváhej a neotálej píseň z muzikálu "S Pydlou v zádech" 1981 P.Fiala      
 39 V temný budce mozku svítá píseň z muzikálu "S Pydlou v zádech" 1981 P.Fiala      
 40 Byl jednou jeden král píseň ze hry "Faust" 1981 O.Fischer      
 41 Dívenko má píseň ze hry "Faust" 1981 O.Fischer      
 42 Má matka píseň ze hry "Faust" 1981 O.Fischer      
 43 Měl král vám jednu blechu píseň ze hry "Faust" 1981 O.Fischer      
 44 Můj klid je ten tam píseň ze hry "Faust" 1981 O.Fischer      
 45 Víno je šťáva píseň ze hry "Faust" 1981 O.Fischer      
 46 Den píseň ze hry "Knoflík na spaní" 1981 J.Žáček      
 47  Děkuji všem píseň ze hry "Paragrafy na střeše" 1981 P.Fiala      
 48 Dramatik je čaroděj píseň ze hry "Paragrafy na střeše" 1981 P.Fiala      
 49 Happy end píseň ze hry "Paragrafy na střeše" 1981 P.Fiala      
 50 Po prvním jednání píseň ze hry "Paragrafy na střeše" 1981 P.Fiala      
 51 Proměna píseň ze hry "Paragrafy na střeše" 1981 P.Fiala      
 52 Fialek pár píseň 1982 J.Josek Ad17    
 53 Já už se nezměním píseň 1982 J.Josek      
 54 Pookřívám píseň 1982 J.Josek      
 55 Řeka píseň 1982 J.Josek      
 56 Což nikdy nevrátí se víc píseň ze hry "Hamlet" 1982 B.Hodek      
 57 Hej non nony píseň ze hry "Hamlet" 1982 B.Hodek      
 58 Tu vaši lásku píseň ze hry "Hamlet" 1982 B.Hodek      
 59 Valentin píseň ze hry "Hamlet" 1982 B.Hodek      
 60 Album jazzová píseň 1984 J.Strasser Ad10    
 61 Starý dážď jazzová píseň 1984 J.Strasser Ad10    
 62 Nejsem na hraní píseň - TV 1985 J.Laufer      
 63 Až ti na to přijdu píseň 1986 E.Krečmar      
 64 Já ráda se mám píseň - retro 1986 P.Vrba      
 65 Jde to píseň 1986 E.Krečmar      
 66  Dej sbohem píseň - TV 1986 E.Krečmar      
 67  Nejkrásnější manekýn píseň - TV 1986 E.Krečmar Ad17    
 68 Dívej se kolem píseň z filmu "Nožky stonožky Božky" 1986 P.Fiala      
 69 Divné slovo krát píseň z filmu "Nožky stonožky Božky" 1986 P.Fiala      
 70 Důležitá nula píseň z filmu "Nožky stonožky Božky" 1986 P.Fiala      
 71 Počítače píseň z filmu "Nožky stonožky Božky" 1986 P.Fiala      
 72 Souřadnice píseň z filmu "Nožky stonožky Božky" 1986 P.Fiala      
 73 To to letí píseň z filmu "Nožky stonožky Božky" 1986 P.Fiala      
 74 Třikrát sláva matice píseň z filmu "Nožky stonožky Božky" 1986 P.Fiala      
 75 Černobílej svět píseň z TV muzikálu "Lásky na zítřek" 1986 O.Dudek      
 76 Osamělý cestující píseň z TV muzikálu "Lásky na zítřek" 1986 O.Dudek      
 77 Perpetuum mobile píseň z TV muzikálu "Lásky na zítřek" 1986 O.Dudek      
 78 Poslední ráno píseň z TV muzikálu "Lásky na zítřek" 1986 M.Svoboda      
 79 Ráj a dost píseň z TV muzikálu "Lásky na zítřek" 1986 O.Dudek      
 80 Ty anebo já píseň z TV muzikálu "Lásky na zítřek" 1986 M.Svoboda      
 81 Ty nejsi pravý píseň z TV muzikálu "Lásky na zítřek" 1986 O.Dudek      
 82 Kopretina píseň z filmu "Počítání stonožek" 1987 P.Fiala      
 83 Máme doma na stole píseň z filmu "Počítání stonožek" 1987 P.Fiala      
 84 Meloun píseň z filmu "Počítání stonožek" 1987 P.Fiala      
 85 Počítej se mnou píseň z filmu "Počítání stonožek" 1987 P.Fiala      
 86 Správný úhel píseň z filmu "Počítání stonožek" 1987 P.Fiala      
 87 Ten a jenom ten píseň z filmu "Počítání stonožek" 1987 P.Fiala      
 88 Já jsem ten člověk píseň ze hry "Rukojmí" 1987 M.Žantovský      
 89 Kalhoty bílé píseň ze hry "Rukojmí" 1987 M.Žantovský      
 90 My jsme ti vojáci píseň ze hry "Rukojmí" 1987 M.Žantovský      
 91 Nemysli na to píseň ze hry "Rukojmí" 1987 M.Žantovský      
 92 Pac a pusu píseň ze hry "Rukojmí" 1987 M.Žantovský      
 93 Počestná panna z Dublinu píseň ze hry "Rukojmí" 1987 M.Žantovský      
 94 Přečti si, co ti bible káže píseň ze hry "Rukojmí" 1987 M.Žantovský      
 95 Slavný týden píseň ze hry "Rukojmí" 1987 M.Žantovský      
 96 Svět je ten nejlepší píseň ze hry "Rukojmí" 1987 M.Žantovský      
 97 Tam u města Macroon píseň ze hry "Rukojmí" 1987 M.Žantovský      
 98 Když úsvit míjí píseň z LP "Pod nebem Francie" 1988 J.Seifert Ad12    
 99 Podzimní píseň z LP "Pod nebem Francie" 1988 J.Seifert Ad12    video
100 Snem černým píseň z LP "Pod nebem Francie" 1988 J.Seifert Ad12    
101 Stín stromů píseň z LP "Pod nebem Francie" 1988 J.Seifert Ad12    
102 Tanec třtin píseň z LP "Pod nebem Francie" 1988 K.Čapek Ad12    
103 V obilí píseň z LP "Pod nebem Francie" 1988 K.Čapek Ad12    
104 Bez lásky, bez naděje píseň ze hry "Chuť medu" 1988 J.Ornest Ad13    
105 Něco se stalo píseň ze hry "Chuť medu" 1988 J.Ornest Ad13    
106 Opilý beránek píseň ze hry "Chuť medu" 1988 J.Ornest Ad13    
107 Skok do prázdna píseň ze hry "Chuť medu" 1988 J.Ornest Ad13    
108 Svatební píseň ze hry "Chuť medu" 1988 J.Ornest Ad13    
109 Dneska máme opáčko píseň 1989 F.Novotný      
110 Šípková růže píseň 1989 J.Hanzlík      
111 Už je to tady píseň 1989 I.Fischer      
112 Úraz píseň z TV inscenace 1989 L.Kantor      
113 A tak jde celá zem kamsi píseň ze hry "Herkules a Augiášův chlív" 1989 J.Stach      
114 Koleda píseň ze hry "Lev v zimě" 1989 M.Hilský      
115 Už zapomeňme na Rouen píseň 1990 J.Tůma      
116 Pohádka o drakovi píseň z filmu "Rosnička Sonička" 1991 R.Krejčík      
117 Byla cesta byla ušlapaná píseň - úprava 1992 lidová D12    
118 Dej bůh štěstí píseň - úprava 1992 lidová D12    
119 Děťátko se narodilo píseň - úprava 1992 lidová D12    
120 Jak jsi krásné neviňátko píseň - úprava 1992 lidová D12    
121 Kristus Pán se narodil píseň - úprava 1992 lidová D12    
122 Narodil se Kristus Pán píseň - úprava 1992 lidová D12    
123 Nesem vám noviny píseň - úprava 1992 lidová D12    
124 Slyšte slyšte pastuškové píseň - úprava 1992 lidová D12    
125 Veselé vánoční hody píseň - úprava 1992 lidová D12    
126 Prolog píseň z muzikálu "Pěna dní" 1993 J.Vedral D15 audio video
127 Pianoctail píseň z muzikálu "Pěna dní" 1993 J.Vedral D15 audio video
128 Na bruslích píseň z muzikálu "Pěna dní" 1993 J.Vedral D15 audio video
129 Čistič ledu píseň z muzikálu "Pěna dní" 1993 J.Vedral D15 audio video
130 Oči píseň z muzikálu "Pěna dní" 1993 J.Vedral D15 audio video
131 Hopsatrot píseň z muzikálu "Pěna dní" 1993 J.Vedral D15 audio video
132 Myší boogie píseň z muzikálu "Pěna dní" 1993 J.Vedral D15 audio video
133 Pěna dní píseň z muzikálu "Pěna dní" 1993 J.Vedral D15 audio video
134 Lavičky píseň z muzikálu "Pěna dní" 1993 J.Vedral D15 audio video
135 Mraky píseň z muzikálu "Pěna dní" 1993 J.Vedral D15 audio video
136 Svatba píseň z muzikálu "Pěna dní" 1993 J.Vedral D15 audio video
137 Mistře náš píseň z muzikálu "Pěna dní" 1993 J.Vedral D15 audio video
138 Světlo píseň z muzikálu "Pěna dní" 1993 J.Vedral D15 audio video
139 Nevěřím píseň z muzikálu "Pěna dní" 1993 J.Vedral D15 audio video
140 Pianoctailblues píseň z muzikálu "Pěna dní" 1993 J.Vedral D15 audio video
141 Práce píseň z muzikálu "Pěna dní" 1993 J.Vedral D15 audio video
142 Kůže z nicoty píseň z muzikálu "Pěna dní" 1993 J.Vedral D15 audio video
143 Dívat se na ni, nedýchat píseň z muzikálu "Pěna dní" 1993 J.Vedral D15 audio video
144 Exekuce píseň z muzikálu "Pěna dní" 1993 J.Vedral D15 audio video
145 Nesmrtelnost píseň z muzikálu "Pěna dní" 1993 J.Vedral D15 audio video
146 Šibenka na kopci píseň 1995 G.Osvaldová Ad17    
147 Píseň o džungli píseň z baletu "Mauglí" 1996 J.Ornest D17    
148 Píseň o lásce píseň z baletu "Mauglí" 1996 J.Ornest D17    
149 Píseň o loučení píseň z baletu "Mauglí" 1996 J.Ornest D17    
150 Píseň o přátelství píseň z baletu "Mauglí" 1996 J.Ornest D17    
151 Píseň o strachu píseň z baletu "Mauglí" 1996 J.Ornest D17    
152 Krok píseň ze hry "Láska naruby" 2010 J.Nvota      
153 Jak být mužem píseň ze hry "Láska naruby" 2010 J.Nvota      
154 Co se to děje píseň ze hry "Láska naruby" 2010 J.Nvota      
155 Michal píseň ze hry "Láska naruby" 2010 J.Nvota      
156 Herečka píseň ze hry "Láska naruby" 2010 J.Nvota      
157 Ubohá duše píseň z rozhlasové hry "Julius Caesar" 2013 J.Josek      
158 Vzal jsem ho bohudík (Orgon) píseň ze hry "Tartuffe Impromptu" 2014 Moliere/V.Mikeš      
159 Poklona vážení (Loyal) píseň ze hry "Tartuffe Impromptu" 2014 Moliere/V.Mikeš      
160 Pijácká píseň ze hry "Tartuffe Impromptu" 2014 Moliere/V.Mikeš      
161 Hotový babinec (Pernellová) píseň ze hry "Tartuffe Impromptu" 2014 Moliere/V.Mikeš      
162 Duet (Mariana, Valér) píseň ze hry "Tartuffe Impromptu" 2014 Moliere/V.Mikeš      
163 Až to vypukne (Dorina) píseň ze hry "Tartuffe Impromptu" 2014 Moliere/V.Mikeš      
164 Odkud ten odlesk je (Tartuffe, Elmíra) píseň ze hry "Tartuffe Impromptu" 2014 Moliere/V.Mikeš      
165 Matka chce ututlat (Damis) píseň ze hry "Tartuffe Impromptu" 2014 Moliere/V.Mikeš      
166 Ne ne ať hovoří (Tartuffe) píseň ze hry "Tartuffe Impromptu" 2014 Moliere/V.Mikeš      
167 Dobrá tak už dost (Orgon, Tartuffe) píseň ze hry "Tartuffe Impromptu" 2014 Moliere/V.Mikeš      
168 Vy asi vůbec neznáte (Elmíra) píseň ze hry "Tartuffe Impromptu" 2014 Moliere/V.Mikeš      
169 Ti čistí špinavci (Kleantes) píseň ze hry "Tartuffe Impromptu" 2014 Moliere/V.Mikeš      
170 Moi aussi (Filipka) píseň ze hry "Tartuffe Impromptu" 2014 E.Boušková      

 

 

Arrangements

Standards arrangements for jazz combo (sextet, quintet, quartet)

No. title rok/year durata CD/LP noty/score  sample video  
   1 Body and Soul   10´ D31 noty/score  audio  video
   2 Goodbye Pork Pie Hat    8´ D31 noty/score  audio  video
   3  I Mean You   10´ D31  noty/score  audio  video 
   4 Invitation    8´ D31 noty/score  audio  video 
   5 Moment's Notice    7´   noty/score    video 
   6  My Funny Valentine   12´ D31  noty/score  audio  video 
   7 Walkin'    7' D31 noty/score  audio  video
   8 Naima       noty/score    
   9  Giant Steps       noty/score    

 

 Beatles arrangements for strings and jazz piano

No. title rok/year durata CD/LP noty/score  sample video  
   1 Eleanor Rigby    3´ D29 noty/score  audio  
   2 In My Life    4´ D29 noty/score  audio  
   3  I Should Have Known Better    3´ D29  noty/score  audio   
   4 You Never Give Me Your Money    6´ D29 noty/score  audio  
   5 Hey Jude    4´ D29  noty/score  audio  
   6  Fool On The Hill    4´ D29  noty/score  audio  
   7 Come Together    4´ D29 noty/score  audio  video
   8 Honey Pie    4´ D29  noty/score  audio  
   9  Obladi Oblada    3´ D29  noty/score  audio  video
  10 Let It Be    5´ D29 noty/score  audio  video

 

Christmas Songs and Carols arrangements for big band and vocal

No. title rok/year durata CD/LP noty/score  sample video  
   1 Narodil se Kristus Pán    5´ D12 noty/score  audio  video
   2 Nesem vám noviny    4´ D12 noty/score  audio  
   3  Děťátko se narodilo    2´ D12 noty/score  audio   
   4 Dej Bůh štěstí    3´ D12 noty/score  audio  
   5 Veselé vánoční hody    4´ D12 noty/score  audio  video
   6  Kristus Pán se narodil    4´ D12 noty/score  audio  
   7 Jak jsi krásné neviňátko    3´ D12 noty/score  audio  
   8 Byla cesta byla ušlapaná    3´ D12 noty/score  audio  
   9  Slyšte slyšte pastuškové    3´ D12 noty/score  audio  
  10 Tichá noc    5´   noty/score  audio  

Booking and contact

DOUBLE MS AGENCY

Na Hajensku 183, 252 02 - Jiloviste, Czech Republic
Tel.: 420 / 257 730 176
Mob.: +420 / 602 210 567
E-mail: jazzman@milansvoboda.com

Concert Offer

http://www.milansvoboda.com/
Join our mailing list
  
We send out an announcement once every month
about important concerts and new blog posts.
loading
A confirmation message was sent to your mailbox.Wrong address - please check.
facebook rss feed
© 2001 - 2018 Milan Svoboda. All rights reserved.