Milan Svoboda

Composer, conductor, band leader, jazz pianist

Milan Svoboda Quartet

March 8, 2018 21:00

Praha, U malého Glena

Milan Svoboda Big Band

February 25, 2018 21:30

Praha, Reduta Jazz Club

Milan Svoboda Piano Solo

Milan Svoboda - Jiří Bárta Duo

Milan Svoboda Sextet

Prague JJ Conservatory Jazz Orchestra

March 15, 2018 19:00

Praha, Reduta Jazz Club

Cimrman v říši hudby

March 18, 2018 19:00

Praha, Divadlo Járy Cimrmana

MS & Symphony orchestra

Milan Svoboda - Michal Gera Duo

Jazz Harmony Book

Vítejte na stránkách, které se věnují nové hudebně teoretické publikaci Milana Svobody "Praktická jazzová harmonie". Najdete zde informace o její náplni a jak je možno si knihu objednat. Ti, kteří již s učebnicí pracují, zde najdou odkazy na zvukové a notové ukázky. V závěru stránky je rubrika DISKUSE, kde můžete napsat svůj komentář nebo pokládat dotazy a připomínky k dané problematice.  

 

Milan Svoboda

PRAKTICKÁ JAZZOVÁ HARMONIE

učebnice hudební teorie

 

stavba akordu - akordická značka 

funkční harmonie - akordické stupnice

modalita a ne-tonalita

harmonizace - voicings

testy - přehledy - rozbory

 

Praktická jazzová harmonie přináší na 380 stranách souhrnný přehled hudební teorie v oblasti jazzu a populární hudby. V několika dílech se zabývá stavbou akordu, záznamem harmonie pomocí akordických značek, principy funkční harmonie v tonalitě aplikací nové teorie akordických stupnic, užití modality a ne-tonality v jazzové harmonii a způsoby harmonizace tónu v melodii. Je určena nejen pro studenty konzervatoří a hudebních škol všech stupňů, ale i pro všechny aktivní hudebníky, kteří hudbu této oblasti provozují.Vydalo vydavatelství Jc-Audio ve spolupráci s Konzervatoří a VOŠ J.Ježka v Praze v roce 2013, ISBN 978-80-87132-25-8. 

 

 

 

Knihu je možno objednat 

ZDE

(V katalogu e-shopu nakladatelství JcA zadejte sekci "Učebnice" a po registraci lze knihu vložit do košíku a koupit.)

Fyzicky lze také knihu koupit v knihovně Konzervatoře a VOŠ J.Ježka, Roškotova 4, Praha 4 - Braník, tel. 241 046 923. Pro studenty této školy byla určena převážně.

Knihu také přednostně nabízí knihkupectví

Kanzelsberger

 

 

 Recenze

http://www.goodreads.com/book/show/21408924-praktick-jazzov-harmonie#other_reviews

http://www.dumknihy.cz/prakticka-jazzova-harmonie#recenze

http://noty.heureka.cz/prakticka-jazzova-harmonie/recenze/#section

 

 

 

Zvukové ukázky

Zde si můžete volně stáhnout zvukové ukázky - AUDIA, na které jsou v textu knihy odkazy.

Ukázky jsou spolu s notovým záznamem ve formátu SIB v programu Sibelius 5, nebo zvlášť zvuková ukázka ve formátu MP3 a notový příklad ve formátu PDF.

 

AUDIO 1. - SIB 5       

AUDIO 1. - MP3       

AUDIO 1. - PDF

AUDIO 2. - SIB 5

AUDIO 2. - MP3

AUDIO 2. - PDF

AUDIO 3. - SIB 5

AUDIO 3. - MP3

AUDIO 3. - PDF

AUDIO 4. - SIB 5

AUDIO 4. - MP3

AUDIO 4. - PDF

AUDIO 5. - SIB 5

AUDIO 5. - MP3

AUDIO 5. - PDF

AUDIO 6. - SIB 5

AUDIO 6. - MP3

AUDIO 6. - PDF

AUDIO 7. - SIB 5

AUDIO 7. - MP3

AUDIO 7. - PDF

AUDIO 8. - SIB 5

AUDIO 8. - MP3

AUDIO 8. - PDF

AUDIO 9. - SIB 5

AUDIO 9. - MP3

AUDIO 9. - PDF

AUDIO 10. - SIB 5

AUDIO 10. - MP3

AUDIO 10. - PDF

AUDIO 11. - SIB 5

AUDIO 11. - MP3

AUDIO 11. - PDF

AUDIO 12. - SIB 5

AUDIO 12. - MP3

AUDIO 12. - PDF

AUDIO 13. - SIB 5

AUDIO 13. - MP3

AUDIO 13. - PDF

AUDIO 14. - SIB 5

AUDIO 14. - MP3

AUDIO 14. - PDF

AUDIO 15. - SIB 5

AUDIO 15. - MP3

AUDIO 15. - PDF

AUDIO 16. - SIB 5

AUDIO 16. - MP3

AUDIO 16. - PDF

AUDIO 17. - SIB 5

AUDIO 17. - MP3

AUDIO 17. - PDF

AUDIO 18. - SIB 5

AUDIO 18. - MP3

AUDIO 18. - PDF

AUDIO 19. - SIB 5

AUDIO 19 - MP3

AUDIO 19. - PDF

AUDIO 20. - SIB 5

AUDIO 20. - MP3

AUDIO 20. - PDF

AUDIO 21. - SIB 5

AUDIO 21. - MP3

AUDIO 21. - PDF

AUDIO 22. - SIB 5

AUDIO 22. - MP3

AUDIO 22. - PDF

AUDIO 23. - SIB 5

AUDIO 23. - MP3

AUDIO 23. - PDF

AUDIO 24. - SIB 5

AUDIO 24. - MP3

AUDIO 24. - PDF

AUDIO 25. - SIB 5

AUDIO 25. - MP3

AUDIO 25. - PDF

AUDIO 26. - SIB 5

AUDIO 26. - MP3

AUDIO 26. - PDF

AUDIO 27. - SIB 5

AUDIO 27. - MP3

AUDIO 27. - PDF

AUDIO 28. - SIB 5

AUDIO 28. - MP3

AUDIO 28. - PDF

AUDIO 29. - SIB 5

AUDIO 29. - MP3

AUDIO 29. - PDF

AUDIO 30. - SIB 5

AUDIO 30. - MP3

AUDIO 30. - PDF

AUDIO 31. - SIB 5

AUDIO 31. - MP3

AUDIO 31. - PDF

AUDIO 32. - SIB 5

AUDIO 32. - MP3

AUDIO 32. - PDF

AUDIO 33. - SIB 5

AUDIO 33. - MP3

AUDIO 33. - PDF

AUDIO 34. - SIB 5

AUDIO 34. - MP3

AUDIO 34. - PDF

AUDIO 35. - SIB 5

AUDIO 35. - MP3

AUDIO 35. - PDF

 

 

 

Tiskové opravy

 

Opravte si prosím několik drobných tiskových chyb, které se objevily v prvním vydání učebnice Praktická jazzová harmonie. Omlouváme se za ně:

 

1) str. 67 – v grafickém obrázku, kde je uvedena zmenšená stupnice, má být interval gis-a popsán zlomkem 1/2 (nikoliv číslicí - 1).

2) str. 68 – v notové ukázce skladby "Misty" na konci stránky má být v prvním taktu na třetí době nota g (nikoliv - nota a).

3) str. 78 – v analýze skladby Donna Lee má být v druhém řádku nad akordem Eb7 v rámečku uvedena stupnice mixolydická místo Ab dur harmon. A nota e nebude Tb9 (je to střídavý tón), ale tenzí T9 bude vedle nota f. Proto stupnice mixolydická.

4) str. 80 – v notové ukázce má být pod akordem D-7 harmonická funkční značka II-7 (místo V7).

5) str. 96 – v prvním řádku notového příkladu má být pod značkou Ebmaj7 harmonická funkční značka bIIImaj7 (místo bIII7).

6) str. 99 – v textu na začátku stránky má být ve druhé větě: Je sestaven ze tří malých tercií (nikoliv - čtyř).

7) str. 182 – ve druhém řádku notového příkladu v posledním taktu u akordu D-7 má být údaj akord. stupnice dórská (nikoliv - mixol.).

8) str. 196 – v prvním řádku notového přikladu (rozdělení oktávy na dva tritóny) má být dvakrát údaj o intervalu zv.4 (nikoliv - zm.4).

9) str. 207 a 208 – v textu je třikrát uveden špatný termín rovnoramenný trojúhelník, správný termín je: rovnostranný.

10) str. 241 – ve druhém řádku odstavce s názvem 4) Klastry má být v textu: kterým říkáme klastry (nikoliv - říkám klastry). 

11) str. 310 – ve druhém řádku notového příkladu v prvním taktu má být údaj (d) nad notou b a na druhé době by nota c měla být harmonizována místo dominantním přístupem (o) přístupem diatonickým (d). 

12) str. 317 – v zadání úlohy ve druhém řádku notového příkladu má být nota f2 (nikoliv - c2).

13) str. 318 – ve druhém, třetím a čtvrtém řádku jsou špatně zadány příklady akordických značek a tónů v melodii, má být - druhý řádek: značka Gbmaj7 a tón v melodii es2 (nikoliv - A7 a c2), třetí řádek: značka D7 a tón e2 (nikoliv D#o7 a d2), čtvrtý řádek: značka G7b9 a tón cis2 (nikoliv Db7 a des2). Zadání lze porovnat s vypracovanou úlohou na str. 375.

 

(Vážení čtenáři, objevíte-li v textu knihy nějaké podobné drobné chyby, prosím sdělte je na emailovou adresu jazzman@milansvoboda.com. Děkuji.)

 

 

Významný jazzový pianista a skladatel 

Karel Růžička

o Praktické jazzové harmonii napsal:

 

Od roku 1978, kdy Karel Velebný, který stál u zrodu české jazzové pedagogiky, napsal druhý díl svých Jazzových praktik uplynula už opravdu hezká řádka let. Tato jeho publikace byla po dlouhou dobu u nás téměř jediným vodítkem a zdrojem informací pro profesionály i amatéry, kteří se rozhodli brát jazz vážně. Jak se doba měnila k lepšímu, přibývalo postupně příležitostí poohlédnout se i po dalších, zejména zahraničních pramenech. Dnes je celkem bez problémů možno se přímo kochat nepřeberným množstvím publikací z oblasti jazzové teorie. Právě v tom množství může ale být skryto čertovo kopýtko. Mnohým z nás tady vlastně chyběla přehledně zpracovaná suma znalostí zejména v oboru současné jazzové harmonie. Tuto mezeru se nyní podařilo podle mého názoru veleúspěšně vyplnit. Skladatel, pedagog a jazzman MILAN SVOBODA se ujal s energií sobě vlastní tohoto nelehkého úkolu. Ve svém díle “Praktická jazzová harmonie” nám vlastně předkládá souhrnný přehled moderní hudební teorie a to nejen z pohledu jazzu, ale i klasické a soudobé vážné hudby. Právě v nalézání styčných bodů a snahy o zpřehlednění a sjednocování terminologie vidím jeden z hlavních přínosů publikace. Samozřejmě, největší radost a prospěch ze studia budou mít asi lidé jazzového ražení, spousta rozborů a příkladů je totiž založena na jazzových tématech. Univerzálnost a možnost širokého využití je ale nesporná. V knize najdeme i množství systematicky vypracovaných schémat, tabulek a grafů. Má v sobě až určitou příchut' dobrodružství, objevovat v Milanově podání svět fungujících logických souvislostí, které někdy hudebník vnímá spíš jako svět barev a při vlastním hudebním výkonu nebo poslechu ani nemá čas si je uvědomit a rozumově zdůvodnit. Velmi užitečné budou z tohoto pohledu i úkoly a testy k vypracování vícehlasů, určování stupnic, harmonické analýzy atd. Kniha je pěkně zpracovaná i graficky (Adéla Svobodová) a poctivě vytištěná. Kdo se chce dostat k seriozním informacím a obohatit a prohloubit si své znalosti nebo odstranit neznalosti, Praktická jazzová harmonie Milana Svobody mu k tomu dává ideální příležitost. Autor takto cituje v mottu publikace výrok Dalajlamy: “Učte se pravidla, abyste je mohli správně porušovat”. A to je přece velmi povzbudivá rada. 

 

Karel Růžička

 

 

 

 

V následující citaci úvodu ke knize se můžete seznámit s tématy, které jsou náplní učebnice a s obsahem jednotlivých kapitol. 

 

ÚVOD

 „Praktická jazzová harmonie“ předkládá souhrnný přehled moderní hudební teorie potřebný hlavně v oblasti jazzu a populární hudby. Je určena nejen pro studenty konzervatoří a hudebních škol všech stupňů, ale pro všechny hudebníky, kteří hudbu této oblasti provozují. Může být také vhodným doplňkem i pro ty, kteří se věnují převážně hudbě klasické a tzv. soudobé vážné.

Kniha navazuje na základní znalosti z hudební nauky a klasické harmonie. Pojmenovává principy současného harmonického myšlení s ohledem na to, jak nám je přinášela evropská hudební historie ve všech slohových obdobích. Soudobá moderní jazzová hudba se inspiruje hudbou středověku a renesance 900-1600 (modalita, polyfonie), baroka 1600-1750 (dur-mollový systém, tonalita, sekvence, kvintový kruh), klasicismu 1750-1820 (funkční harmonie, dominantní septakord, forma), romantismu 1820-1900 (mimotonální funkce, septakordy a nónové akordy, chromatika, modulace), impresionismu 1880-1920 (pentatonika, celotónová stupnice, undecimové a tercdecimové akordy, modalita) i moderní hudbou 20.století (polytonalita, ne-funkční harmonie, kvartová harmonie, klastry, atonalita). Text knihy popisuje harmonické vztahy v návaznosti zvláště na soudobou moderní hudbu a dokumentuje je na kompozičních projevech významných osobností již stoleté jazzové historie.

Látka je rozvržena do pěti oddílů. 

První část je věnována charakteristickému způsobu zaznamenávání jazzové hudby pomocí akordických značek, stavbě akordů a jejich úpravě a vysvětlení pojmutenze, která se významně podílí na zvuku současné moderní harmonie.

Hlavní náplň knihy tvoří druhý díl – principy funkční harmonie v tonalitě. Na rozdíl od klasické harmonie se zde vytváří harmonický systém pomocí doškálních septakordů, které se staví na jednotlivých stupních diatoniky, kde tvoří harmonické funkce. Pro moderní jazzovou hudbu je, jako základní zvuk akordu, příznačný právě čtyřzvuk (septakord). Dalším novým pohledem na harmonické vztahy je současné uplatnění jak vertikálního, tak horizontálního hlediska při posuzování harmonických funkcí. Aplikuje se zde teorie akordických stupnic (chord scale theory). Ta spočívá v tom, že každý akord v konkrétní harmonické situaci může být doplněn o charakteristickou nadstavbu (tenze). Akordické tóny a vhodné tenze vytvoří melodický materiál, který můžeme seřadit do konkrétní stupnice. Ta pak reprezentuje jednotlivý akord (harmonickou funkci) v daném momentu. Každý akord v harmonické progresi tak má svoji typickou akordickou stupnici. Znalost akordických stupnic se uplatňuje v dalším praktickém užití při harmonizaci melodie v aranžováníkompozici a zvláště při improvizaci.

Třetí část knihy popisuje harmonické vztahy v modalitě. Modální harmonie má ve vývoji moderního jazzu velký význam. Výrazně ovlivnila harmonické myšlení v této oblasti od 50. let minulého století. Projevuje se jak v kombinaci s tonalitou, tak samostatně jako svébytný harmonický systém.

Některým harmonickým postupům, které nelze vysvětlit ani tonálně ani modálně a které vykazují již znaky polytonality a atonality, se věnuje čtvrtý díl, nazvaný ne-tonalita. Zde jsou harmonické vztahy vysvětlovány pomocí tzv. ne-funkční harmonie.

Pátá část knihy pak popisuje možnosti harmonizace. Přináší přehled způsobů tvorby tzv. voicings – aranžování hlasů v akordu. Je to konkrétní praktický způsob užití akordických stupnic při aranžování a komponování.

 

Jak pracovat s touto knihou.

Dobré pochopení probírané látky předpokládá spolehlivé znalosti základů hudební teorie (stupnice, intervaly, akordy, základy klasické funkční harmonie a hudebních forem).

Naprostá většina notových příkladů a citací je použita ze dvou nejrozšířenějších sborníků jazzových témat (jazz standards) The Real Book - volume 1. (fifth  edition) a The Real Book - volume 2. Pro studium této knihy je vhodné mít oba díly k dispozici a jednotlivé ukázky tak chápat v souvislosti celých kompozic. Nehledě k tomu, že materiál těchto sborníků patří k základní literatuře, kterou by měl jazzový hudebník zvládnout.

V závěru knihy jsou praktické přehledy shrnující probíranou látku a podstatnou část textu zaujímají testy a harmonické rozbory, kde je možno učební materiál dostatečně procvičovat. Odkazy na jednotlivé úlohy se nacházejí v závěrech příslušných kapitol. Na konci knihy jsou všechny testy ve vypracované verzi. 

Řada příkladů a vypracovaných testů provází zvukové ukázky (audio), které je možno stáhnout z internetu na adrese: 

http://www.milansvoboda.com/harmonie.html.

Jsou uloženy spolu s notovým záznamem buďto ve formátu SIB v programu Sibelius 5, nebo zvlášť zvuková ukázka ve formátu MP3 a notový příklad ve formátu PDF. 

 

Přeji vám, abyste cestu labyrintem značek, akordických stupnic, harmonických principů a možností harmonizace zvládli úspěšně a nabytá znalost a přehled hudební teorie v oblasti jazzu vám byly užitečné ve vašem kreativním muzikantském působení.

 

Milan Svoboda (prosinec 2012) 

 

OBSAH 

ÚVOD 5
Jak pracovat s touto knihou 6
   
I. AKORD 7
Akordické značky a stavba akordu 7
Tenze 13
Barva akordu a hudební styl 19
Úprava akordu 20
   
II. TONALITA 23
Tonalita a funkční harmonie 23
   
DIATONIKA 24
Diatonika dur 24
Akordické stupnice 25
Kadence II-V-I 28
Dominanta V7 31
Stupnice na dominantě 33
Harmonie v moll 36
Diatonika přirozené mollové stupnice 36
Mollová tonalita 38
Harmonické principy moll melodické stupnice 41
Mollová tónika 44
Line Cliches 44
Kadence v moll 45
Kombinovaná diatonika v moll 46
   
CHROMATIKA 50
Mimotonální funkce – rozšířená diatonika 50
Tritónová substituce dominanty – subV7 50
Zmenšený septakord VIIo7 53
Modální záměna dur-moll 54
Mollová subdominanta v dur 54
Kadence IIm7(b5) – V7(b9) v dur 61
Mollová tónika v dur 62
Mimotonální dominanta 64
Tenze a akordické stupnice u mimotonálních dominant 65
Tritónové substituce mimotonálních dominant 69
Dominanty s dominantní funkcí 72
Sledy mimotonálních dominant 72
Mimotonální střídavá dominanta (řetězce II-V) 79
Harmonický rytmus 87
Mimotonální dominanty a tritónové substituce v moll 89
Klamné rozvody dominantního septakordu 92
Rozvody mimotonálních dominant a jejich substitucí 95
Mimotonální zmenšený septakord 99
Akordické stupnice mimotonálních zmenšených septakordů 104
Reharmonizace zmenšených septakordů 108
Akord #IV-7(b5) 111
Dominanty s nedominantní funkcí 113
   
Blues 125
Lomené akordy – dvojznačky 129
Prodleva a ostinato 135
Modulace 137
Reharmonizace 142
Analýza 153
   
III. MODALITA 173
Mody 173
Modální záměna 176
Modální harmonie 183
Netradiční stupnice 195
   
IV. NE-TONALITA 196
Ne-funkční harmonie 196
Symetrie 196
Postupné dominanty 205
Coltrane Changes 206
Sekvence 210
Konstantní struktury 215
   
V. HARMONIZACE – VOICINGS 217
Tóny melodie 217
Přístupové tóny (approach notes) 220
Voicings 228
Pět způsobů harmonizace 229
1) Běžná harmonizace 230
2) Harmonizace se zdvojeným tónem v melodii 234
3) Harmonizace v kvartách 239
4) Klastry 241
5) Trojzvuky ve vrchní struktuře 243
Orchestrální sazba – tutti 244
Souhrn pravidel pro vytváření voicings 246
Rozsahy nástrojů 247
   
PŘEHLEDY 251
   
TESTY 262
   
TESTY – VYPRACOVANÉ 319
   
REJSTŘÍK 377
   
SLOVNÍK 378
   
ZKRATKY 381

 

 

 

 

Harmonická analýza jazzových standardů

Vysvětlivky zkratek akordických stupnic:
JÓN - jónská, DÓR - dórská, FRYG - frygická, LYD - lydická, MIXO - mixolydická, AIOL - aiolská, LOKR - lokrická, MH5 - moll harmonická o 5 níž,

MM5 - moll melodická o 5 níž, DH5 - dur harmonická o 5 níž, LYD b7 - lydická b7, CELOT - celotónová, ZM - zmenšená, ALTER - alterovaná

 

A Child Is Born

All Alone

All Blues

All Of Me

All Of You

All The Things You Are

Alone Together


Antropology


Autumn In New York

Autumn Leaves

Beautiful Love

Birth Of The Blues

Blue Bossa

Blues For Alice

Body And Soul

But Not For Me

Bye Bye Blackbird

Caravan

Con Alma

Corcovado

Days Of Wine And Roses

Desafinado

Dindi

Django

Dolphin Dance

Donna Lee

Doxy

Fly Me To The Moon

Footprints

Four


Friends

Giant Steps

Girl From Ipanema


Green Dolphin Street

Have You Met Miss Jones

How Deep Is The Ocean

Cherokee

I Love You

I Remember You

In A Sentimental Mood

Inner Urge

Invitation

Isotope

Joy Spring

Just Friends

Like Someone In Love

Lover Man

Misty

Monk's Mood

My Foolish Heart

Nardis

Nefertiti

Night And Day

Night In Tunisia

Oleo

One Note Samba

Ornitology


Peace

Prelude To  A Kiss

Round Midnight

Satin Doll

Softly As In The Morning Sunrise

Solar

Someday My Prince Will Come

Sophisticated Lady

Stella By Starlight


Summertime

Take The A Train

The Man I Love

The Shadow Of Your Smile

There Is No Greater Love

There Will Never Be Another You

Triste

Tune Up

Wave

Well You Needn’t

What Is This Thing Called Love

When I Fall In Love

Windows

Witch Hunt

Yesterdays


You Don't Know What Love IsDISCUSSION
Add comment

Booking and contact

DOUBLE MS AGENCY

Na Hajensku 183, 252 02 - Jiloviste, Czech Republic
Tel.: 420 / 257 730 176
Mob.: +420 / 602 210 567
E-mail: jazzman@milansvoboda.com

Concert Offer

http://www.milansvoboda.com/
Join our mailing list
  
We send out an announcement once every month
about important concerts and new blog posts.
loading
A confirmation message was sent to your mailbox.Wrong address - please check.
facebook rss feed
© 2001 - 2018 Milan Svoboda. All rights reserved.